En pålitlig partner som skapar resultat.

Prova själv. Du kommer att märka det som många andra har redan konstaterat i Finland och utomlands.

Dalkia / Smurfit Kappa (Cellulose du Pin, Biganos)

Dalkia är Frankrikes ledande operatör av vedeldade kraftverk, och biomassan utgör nästan hälften av Dalkias produktion av förnybar energi samt står för 17 % av den totala energikombinationen.

Dalkia äger Frankrikes största biomassabaserade värmekraftverk som startade sin produktion för några år sedan. Anläggningen är belägen i sydvästra Frankrike på papperstillverkare Smurfit Kappa Group LLCs Biganos-Factures produktionsområde. Kraftverket på 124 megawatt kommer att använda 422 000 ton trädbark och rester från massaprocessen för att producera elektricitet och 170 ton ånga per timme.

Dalkia litar på Clean Steels expertis när det gäller rengöring av värmepannans förorenade värmeöverföringsytor. Samarbetet inleddes 2019 och fortsättning följde efter det framgångsrika första projektet i det årliga underhållet 2020.

Det är väsentligt att rengöra pannans värmeöverföringsytor regelbundet och noggrant, men ändå så snabbt som möjligt. På detta sätt förblir pannans driftskapacitet effektiv under hela säsongen och problemen minimeras. På motsvarande sätt effektiveras utförandet av lagstadgade inspektioner av pannan när värmeöverföringsytorna som förorenas under drift har rengjorts och är klara för inspektion.

Tidigare hade rengöringen av Dalkias panna utförts med sandblästring, men rengöringsresultatet har varit bristfälligt och tiden som arbetet kräver har varit för lång. Med hjälp av rengöringsmetoden Smart Blasting kan både tidsanvändningen och rengöringsresultatet förbättras avsevärt.

Den välfungerande rengöringsmetoden, den yrkeskunniga personalen och den sakkunskap om rengöring av förorenade värmeöverföringsytor som man under årens lopp har erhållit, ger resultat som även proffs i Frankrike nu litar på.

Kvalitet har ett namn – Clean Steel

Klabin Telêmaco, Brasilia

Klabin är den största tillverkaren av kartong- och pappförpackningar i Brasilien. På massafabriken i Telêmaco testades Clean Steel Smart BlastingTM-rengöringsmetod på en kraftpanna med eukalyptus som huvudbränsle i april förra året. Ångproduktionen förbättrades betydligt omedelbart efter Smart BlastingTM-rengöring. Den direkta finansiella nyttan som uppnåtts under de första sex månaderna är 2 500 000 BRL (cirka 650 000 euro). Om ångproduktionskapaciteten förblir på samma nivå fram till slutet av körsäsongen kommer projektets totala finansiella nytta öka till 5 000 000 real (1,3 miljoner euro). Partiell rengöring som utfördes under våren kommer att fortsätta nästa år med ett liknande Smart BlastingTM-projekt på hela pannan. Med hänsyn till aktuell erfarenhet räknar kunden med att den totala nyttan kommer att uppgå till mer än 9 000 000 real (över 2,3 miljoner euro) från det nya projektet.

Resultat efter Smart BlastingTM-behandling:

  • 4,8 ton mer ånga per timme
  • Finansiella fördelar på cirka 650 000 euro för de första 6 mån
  • utmärkta rengöringsresultat

Ångproduktionen förbättrades betydligt omedelbart efter Smart BlastingTM-rengöring.

Stora Enso Anjalankoski

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara förpacknings-, biomaterial-, trä- och papperslösningar. Innan Clean Steel-rengöringsbehandling fick medarbetarna på fabrikerna i Anjalankoski i Kouvola stå ut med oväntade underhållsstopp ungefär en gång i månaden. Kraftverkspannan på 150 megawatt, som bland annat bränner flis, bark och pappavfall, förorenades snabbt vilket orsakade många problem med dess drift. Resultaten av traditionella rengöringsmetoder som testades på Anjalankoski var otillfredsställande och åtgärdade inte problemen.

Resultat efter Smart BlastingTM-behandling:

  • fyra planerade stopp/år
  • utmärkta rengöringsresultat
  • inga ytterligare driftsavbrott på grund av föroreningar

Vantaan Energia

Vantaan Energia är ett av de största stadsenergiföretagen i Finland. Clean Steel deltog i underhållsstoppet i 2018 av företagets avfallsanläggning som slutfördes 2014 och rengjorde anläggningens två pannor från aska och smuts. Regelbundet årligt underhåll krävs för att hålla pannan i drift under hela verksamhetsperioden.

Clean Steels Smart BlastingTM-metod visade sig vara en effektiv metod för torrtvätt, och pannorna kunde rengöras enligt schema. Se och bli imponerad »

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta

Kuusamon energia- ja vesiosuuskunta grundades 1950 och ansvarar för produktion och distribution av fjärrvärme i Kuusamo.

Det företagsägda kraftverket färdigställdes 1993 och förvärvades av Adven Ab år 2013. Kraftverkets värmeeffektivitet är 23 MW (rökgaskondensorns effekt 5 MW). Anläggningen använder flis, bark och torv som bränsle.

Samarbetet med Clean Steel Oy inleddes i juni 2017. Redan vid den tiden arbetade anläggningen ganska pålitligt och med en relativt god verkningsgrad (95 %), och nedsmutsning av värmeöverföringsytor upplevdes inte som något stort problem.

Syftet med samarbetet var att förbättra effektiviteten och få en bättre förståelse för korrosionsproblemen in pannan.

Efter det första Smart Blasting-rengöringsprojektet förbättrades anläggningens produktionseffektivitet avsevärt. Tack vare rengöringsresultat på100 % synliggjordes korrosionsproblemet som tidigare dolt sig under smutsen och utvecklingen av korrosion på värmeöverföringsytorna kan nu övervakas och kontrolleras bättre än tidigare. Dessutom kan pannan rengöras och inspekteras betydligt snabbare nu.

Målet för effektivitetsförbättring uppnåddes också och enligt den senaste årliga mätningen ligger effektiviteten nu på 98,5 %.

”Oavsett hur man ser på saken är produktionseffektiviteten betydligt högre”, säger operationschefen Lauri Kilpijärvi.

Luvian Saha

“Cleaning our boiler used to be a laborious and frequent task, and the end result was not very good.

With the Smart Blasting method, the maintenance intervals have been significantly extended and the availability of the boiler has clearly improved.”

Timo Arola, Maintenance Manager

Luvian Saha Oy

1 + 4 =

Välj oss.

Vi hjälper våra kunder att se de bevisade fördelarna av rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för en lönsam verksamhet.

Välj oss.

Vi hjälper våra kunder att se de bevisade fördelarna av rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för en lönsam verksamhet.

13 + 6 =

Våra nöjda kunder

Marknadens bästa rengöringsresultat från Hangö till Ivalo och Finland till Brasilien.

All rights reserved. Clean Steel Ab 2019.