Testad och patenterad
rengöringsteknik för pannor

En metod för att rengöra smutsiga värmeöverföringsytor. VTT har testat det och kunderna älskar det.
Utfört av utbildade proffs.

Vad är Smart Blasting?

Smart Blasting™-metoden tar bort slaggavlagringar från kraftverkspannor, stoppar korrosion och bildar ett smutsavvisande lager av kromoxid.

 

 • Patenterad teknologi rengör värmeöverföringsytor
 • Sandblästring av välutbildad och erfaren personal
 • Inga negativa nackdelar som andra metoder har – inga korrosionsproblem och inget damm
 • Det bästa möjliga rengöringsresultatet för att maximera pannans prestanda
 • Den snabbaste metoden på marknaden
 • Statens tekniska forskningscentral i Finland, VTT AB, har testat denna metod som tar bort 100 % av smutsen utan att skada pannans värmeöverföringsytor.

METODJÄMFÖRELSER

Smart Blasting™

 

 • Utvecklad speciellt för att rengöra värmeöverföringsytor
 • 100 % rent resultat utan ytskador
 • Den snabbaste metoden
 • Inga korrosionsproblem
 • Mindre damm
 • Besiktningsfärdiga, rena ytor
 • Byggd på modellen för cirkulär ekonomi

Sandblästring

 

 • Används traditionellt för att rengöra målade eller belagda ytor
 • Extra noggrann rengöring behövs för att inte skada ytor
 • Långsam metod eftersom damm blockerar sikten
 • Ytor ska poleras för besiktning
 • Sand är ett obehandlat material – inte en del av den cirkulära ekonomin

Hydroblästring

 

 • Traditionellt sätt att rengöra allt
 • Långsam metod, speciellt när pannorna är mycket smutsiga
 • Ytor ska poleras för besiktning
 • Dyr avfallshantering
 • Vatten är ett obehandlat material – inte en del av den cirkulära ekonomin

DETTA FÅR DU

ÄVEN UNDER SVÅRA FÖRHÅLLANDEN

Frågor och svar

Hur fungerar Smart Blasting™?

Smart Blasting™-metoden tar bort slaggavlagringar från kraftverkspannor, stoppar korrosion och bildar ett smutsavvisande lager av kromoxid. Statens tekniska forskningscentral i Finland, VTT AB, har testat denna metod som tar bort 100 % av smutsen utan att skada pannans värmeöverföringsytor.

Vilken typ av kraftverk är denna metod lämplig för?

Metoden kan användas för många olika typer av pannor. Vi rengör huvudsakligen kraftpannor men metoden lämpar sig även för att rensa andra smutsiga värmeöverföringsytor. Till exempel så kan rörpannor, som vanligtvis används i sågverk, rengöras effektivt med Smart Blasting. Bland våra kunder finns bland annat pappers- och massaanläggningar, förbränningsanläggningar, sågverk och kraftvärmeverk.

Hur skiljer sig Smart Blasting™ från traditionella rengöringsmetoder?

Smart Blasting™ har utvecklats speciellt för rengöring av värmeöverföringsytor. Det använda mediet har optimerats för att ta bort smuts (det rensar men skadar inte ytorna) och eftersom det är en torrmetod har det inte samma negativa effekter som till exempel hydroblästring.

Vilka är dess omedelbara fördelar?

Vi kallar Smart Blasting-rengöring ett sätt att ”återställa till fabriksinställningar”. Oftast orsakas pannproblemen som uppstår under körningen (tryckskillnader, höjning av sluttemperaturen) av slaggbildningar på värmeöverföringsytor. När slaggen avlägsnas förbättras värmeöverföringen och rökgasflödet. Pannfunktionerna återgår till det normala. När du investerar i rengöring av en panna betalar det sig tillbaka direkt i form av en förbättrad effektivitet och minimerade problem. Investering i en professionell tjänst är på alla sätt värt mödan. Det ger mätbara resultat som förbättrar din verksamhet.

7 anledningar till att välja Smart Blasting

Smart Blasting™-metoden tar bort slaggavlagringar från kraftverkspannor, stoppar korrosion och bildar ett smutsavvisande lager av kromoxid.

 • 100 % rent resultat – förbättrar värmeöverföringen och rökgasflödet omedelbart
 • Stoppar korrosion från att spridas – minimerar relaterade problem.
 • En snabbmetod som sparar tid!
 • 100 % kundnöjdhet – testa och du kommer inte att bli besviken!
 • Bildar ett skyddande lager av oxid som hindrar framtida nedsmutsning – hög effektivitetsnivå under längre tid.
 • Besiktningsfärdiga, rena ytor – enklare och snabbare bedömning av rörens skick.
 • Regelbunden applicering förlänger rörens livslängd.

Dessa fakta är baserade på Clean Steels frågeformulär för kundfeedback och kundrapporter.

Välj oss

Vi hjälper våra kunder att se fördelarna med rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för att upprätthålla en lönsam verksamhet.