En pålitlig partner som levererar resultat.

Testa och se! Njut av resultaten som många andra i Finland och utomlands redan har dragit nytta av.

Vattenfall Carpe Futurum (Uppsala, Sverige)

Panneffekt: 90MW, dessutom ger rökgaskondensering 20 MW extra effekt, dvs total effekt 110MW.
Bränsle: Flis, återvunnet trä och bark

Vattenfall Carpe Futurum är ett biovärmeverk som togs i drift i mars 2022 som producerar fjärrvärme till 25 000 hushåll i Uppsala. Införandet av anläggningen var ett viktigt klimatsteg för Vattenfall i företagets fjärrvärmeproduktion som ett led i att minska användningen av torv. I och med driftsättningen av anläggningen minskade Vattenfall koldioxidutsläppen med cirka 200 000 ton per år jämfört med användningen av torv och andra fossila bränslen.

Vattenfall Carpe Futurum litar på Clean Steels expertis för rengöring av pannans smutsiga värmeöverföringsytor. Samarbetet mellan företagen inleddes 2023

Tommy Karlsson, Vattenfall:
”Effektiv och problemfri drift av den nya pannan under driftsäsongen är naturligtvis mycket viktigt för oss. När återvinningsbränslen används ansamlas aska på pannans värmeytor och kontroll av pannkontamination är en nyckelfaktor för att säkerställa en effektiv produktion. Den aska som samlats under körsäsongen måste avlägsnas effektivt och säkert under anläggningens årliga underhåll, för att undvika problem och onödiga kostnader”.

”Tidplanen för vårt årliga underhåll är kritisk och det får inte bli några överraskningar, annars kommer allas arbete att försenas och kostnaderna kommer att öka. Jag är imponerad av Smart Blastings rengöringsresultat och Clean Steels kunnande, samt den praktiska driften av vår pannas årliga underhåll 2023. Allt arbete utfördes professionellt och säkert. Dessutom kommunicerade Clean Steels ledning utmärkt om arbetets framsteg under hela rengöringsprojektet och arbetet slutfördes i tid enligt förhandsplanen”

En avancerad rengöringsmetod, professionell personal och expertis som förvärvats under åren inom den årliga underhållsrengöringen av smutsiga värmeöverföringsytor genererar resultat som proffsen litar på.

Kvalitet har sin skapare – Clean Steel

Stenvalls Trä

Stenvalls Trä är ett familjeägt företag med rötter i Sikfors sedan 1947. Företaget har tillverkningsanläggningar i Sikfors, Piteå, Luleå, Örarna och Seskarö. Den årliga produktionen omsätter 400 000 m3 sågade trävaror och 75 % vidareförädlas till kunder. Den årliga omsättningen är en miljard SEK.

Effektiviteten och smidigheten i produktionen är viktiga faktorer i driften av ett modernt sågverk. Därför utvecklas och testas nya arbetssätt kontinuerligt för att uppnå bättre resultat. Under det årliga underhållet sommaren 2022 beslutade Stenvalls att prova den patenterade Smart Blasting rengöringsmetoden för värmeöverföringsytorna på pannorna (Lövholmen och Seskarö).

Erik Lundqvist, produktionschef, Lövholmens sågverk, var övertygad om vad han såg:

”Många saker inom sågverkstekniken har utvecklats enormt under åren, men det har inte hänt så mycket i pannnedsmutsningshanteringen. Arbetet har utförts med traditionella metoder under lång tid. Det var mycket imponerande att se Clean Steel arbeta på vår anläggning. Arbetet gick enligt plan och exakt. Det tog bara en arbetsdag och städresultatet var mycket bra. Ytor ser faktiskt ut som en ny panna. Jag är övertygad om att värmeöverföringseffektiviteten och användbarheten av vår panna kommer att förbättras.”

Mälarenergi var övertygad om Smart Blasting-metodens effektivitet efter ett enda test.

Mälarenergi AB är en stadsägd el- och fjärrvärmeleverantör med säte i Västerås i Sverige. Företaget äger elnätet i Västmanland och producerar el, fjärrvärme och kyla till hushåll och företag i området. Mälarenergi äger och driver flera el- och värmeproduktionsanläggningar. Den största produktionsanläggningen, Kraftvärmeverket, finns i Västerås.

Mälarenergi testade Clean Steels Smart Blasting-rengöringslösning i samband med det årliga underhållet av sin panna (Block 7) 2021 och blev omedelbart övertygade om dess effektivitet. Hela projektet gick smidigt från förberedelse till rapportering och rengöringsresultatet var utmärkt. Detta var startskottet för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete.

Samarbetet startade 2020 och i december 2021 tecknade Mälarenergi och Clean Steel ett 3-årigt avtal om Smart Blasting-rengöring av Mälarenergis pannor.

”Allt fungerade riktigt bra från början till slut!”
Magnus Nyström, produktionsingenjör, Mälarenergi 

Sågverket Luvia

Luvia är ett av de största privata sågverken i Finland. Cirka 85 % av produktionen exporteras. En av hörnstenarna i sågverkets verksamhet är effektiv energiproduktion. Den skalpanna som vanligtvis används i sågverk kräver regelbundet underhåll och Luvia har utvecklat en tubrengöringsmetod som har utvecklats av Clean Steel. Pannan rengörs effektivt, vilket möjliggör effektiv produktion under hela året. Samarbetet startade 2017.

”Rengöringen av vår panna var tidigare en mödosam och ofta repetitiv uppgift och resultatet blev inte vad vi önskade. Smart Blasting-rengöringen har gjort att pannans användbarhet förbättrats och serviceintervallen har förlängts avsevärt.”

”Smart Blasting fungerar och dess fördelar har varit tydliga både vad gäller effektivitet och tillförlitlighet.”
Timo Arola, underhållschef, sågverket Luvia AB

Stora Enso, Anjalankoski – Kontroll av pannsmuts

Pappersbruket Anjala är integrerat med Stora Ensos intilliggande kartongbruk Inkeroinen och bruken drar fördel av synergier inom råvaru- och energianskaffning.

På grund av utmanande bränslen (t.ex. REF, kartongavfall) blir anläggningspannan lätt smutsig, vilket kan minska produktionseffektiviteten avsevärt.

Nästan alla rengöringslösningar på marknaden testades vid anläggningen i Anjalankoski och Clean Steels Smart Blasting-metod visade sig vara den mest effektiva. Smart Blasting har minskat pannans smutsproblem och har ökat produktionseffektiviteten avsevärt. Clean Steels pålitliga, snabba och professionella drift har i kombination med den effektiva Smart Blasting-metoden avsevärt förbättrat anläggningens drift under årligt underhåll. Samarbetet startade 2011.

“Bytet till Smart Blasting hade en nyckelroll i att lösa vårt problem.”
Antero Kokkonen, Stora Enso

Vanda Energis avfallsenergianläggning

Vanda Energi är ett av Finlands största stadsenergibolag. Företagets avfallsenergianläggning i Östra Vanda är bland de bästa i världen. Varje år bränns 374 000 ton blandat hushållsavfall. Energin som genereras från avfallet täcker ungefär hälften av den fjärrvärme som behövs för hela Vanda stad på ett år och 30 % av Vandas årliga elbehov.

Avfallsförbränning genererar stora mängder aska, vilket innebär att de smutsiga värmeöverföringsytorna på kraftverkspannor kräver regelbunden rengöring. Vanda Energi förlitar sig på Clean Steels patenterade Smart Blasting-metod när de rengör sin panna vid anläggningens årliga underhåll.

Professionell drift, högkvalitativa rengöringsresultat och efterlevnad av överenskomna scheman säkerställer anläggningens snabba återgång till drift och hög produktionseffektivitet under hela året. Samarbetet startade 2014.

“En mycket tillförlitlig partner. Väl utfört jobb under snäva tidsförhållanden.”  
Mikko Grönlund, underhållsingenjör, Vanda Energi  

 

Dalkia/Smurfit Kappa (Cellulose du Pin, Biganos)

Dalkia är den ledande kraftverksoperatören i Frankrike. Energi producerad från biobränslen står för nästan hälften av Dalkias totala förnybara energiproduktion.

Dalkias största kraftvärmeanläggning för biobränsle (CHP) i Frankrike startade sin produktion för några år sedan. Fabriken är belägen vid papperstillverkaren Smurfit Kappa Group LLCs produktionsanläggning Biganos-Facture i sydvästra Frankrike. Anläggningen på 124 MW, som producerar el och ånga (170 tn/h), använder 422 000 ton bark och biprodukter från massabruket som bränsle.

Samarbetet startade 2018.

“Smart Blasting fungerar verkligen!”  
Eric Thieblin, processingenjör, Dalkia

 

Montes del Plata, Uruguay – samarbete med branschexperter

Eukalyptusmassabruket Montes del Plata i sydvästra Uruguay är ett samarbete mellan Stora Enso och den chilenska massaproducenten Arauco. Montes del Plata är ett av de största massabruken i världen. Bruket producerar 740 000 ton kortfibrig massa om året.

Montes del Plata samarbetar med ledande experter inom sitt område och förlitar sig på Clean Steels Smart Blasting-teknik för att rengöra värmeöverföringsytorna i sin kraftverkspanna.

Clean Steels professionella verksamhet, effektiva rengöringsmetod och förstklassiga rengöringsresultat talar för sig självt.

Samarbetet startade 2020.

Enso Energy, Garray, Spanien – Effektiv el- och ångproduktion i Spanien

Ensos Garray-anläggning etablerades 2012. Anläggningen har en 15 MWe-panna som använder träbaserade bränslen och olivträdsbark, som är en vanlig biomassaresurs i Spanien.

Företaget gick från traditionell vattentvätt till den innovativa Smart Blasting-metoden för att bättre kontrollera smutsen på pannans värmeöverföringsytor. Det säkerställer pannans höga driftseffektivitet under hela cykeln och minimerar problem som orsakas av smuts.

Samarbetet startade 2020

“Perfecto! Alla våra mål blev uppfyllda.”
Antonio, processingenjör, Enso Energy 

 

Välj oss

Vi hjälper våra kunder att se fördelarna med rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för att upprätthålla en lönsam verksamhet.