Högeffektsdammsugning,
smutsanalyser för pannor och
besiktningstjänster.

För att säkerställa att ditt årliga underhåll går smidigt och kostnadseffektivt.

Ytterligare tjänster

 

Vi tar inte bara bort smuts från värmeöverföringsytor.

Dammsugning, tvättning och avfallshantering

Med vår effektiva utrustning utför vi all dammsugning och rengöring av ditt kraftverk och tar hand om avfallet

Vi kan även ta hand om dina andra behov av högeffektsdammsugning i processen. Det årliga kraftverksunderhållet inkluderar vanligtvis dammsugning av:

 

  • Botten av ugnen för att avlägsna sand och föroreningar (t.ex. metallrester)
  • Mottagningsstationen för bränsle
  • Bränsletransportörer
  • Bränslesilos/asksilos och askbehållare

NDT – besiktningstjänster

En noggrant rengjord panna är enkel och snabb att besiktiga. Vi genomför alla besiktningar snabbt och effektivt och rapporterar våra resultat och rekommendationer i tydliga termer

  • Röntgenundersökning
  • Magnetisk partikeltestning (en ytbesiktningsmetod för att upptäcka störningar under ytan)
  • Penetrerande testning
  • Ultraljudstestning (tjockleksmätning)
  • Visuell besiktning

Resultaten sammanställs till en rapport som innehåller flera visuella prover. Dokumentet är en detaljerad rapport över besiktningar och eventuella observationer eller mätbaserade åtgärdsrekommendationer som har uppkommit vid besiktningarna.

Byggställningar

När byggställningarna används effektivt och professionellt gör de att annat arbete kan slutföras i tid. Vi tar hand om det också

Välj oss

Vi hjälper våra kunder att se fördelarna med rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för att upprätthålla en lönsam verksamhet.