Vår Stop ‘n Go -tjänst för underhållsavbrott i kraftverk sparar nerver, tid och pengar

Stop n’ Go    Smart Blasting    Ytterligare tjänster

Enklare underhållsavbrott

Fas 1

Planering

 

 • Våra projekt börjar alltid med en tydlig plan
 • Planen görs med våra kunder för att matcha deras scheman
 • Den innehåller ett detaljerat arbetsflöde med de uppgifter som ska utföras och hur lång tid det tar
 • Planen delas med projektteamet och kunden
 • Varje projekt har en dedikerad projektledare
 • Vår projektledare ansvarar för projektscheman och -resultat
F 2

Underhållsavbrott

STOP ‘N GO -TJÄNSTEN KAN INNEFATTA FÖLJANDE UPPGIFTER

 

 • Rengöring av pannans värmeöverföringsytor med vår patenterade Smart Blasting™-metod
 • Dammsugning och bortskaffande av rengöringsavfall och eventuella ytterligare dammsugningstjänster (CS-dammsugning)
 • Värmepannans NDT-besiktning (CS-kontroll)
 • Arbete med byggställning
 • Vi kan optimera resurser och kostnader genom att erbjuda ett bredare arbetsområde för att göra ditt liv enklare
F 3

Rapporter

 

 • Våra projekt avslutas alltid med en skriftlig projektrapport och projektbilder
 • Rapporten innefattar ett dokument över utfört arbete och observationer
 • Vi ger alltid våra rekommendationer för nästa avbrott
 • Rapporten levereras till vår kund inom två veckor efter att underhållsavbrottet har slutförts

Välj oss

Vi hjälper våra kunder att se fördelarna med rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för att upprätthålla en lönsam verksamhet.