Stop’n Go helhetsservice

Tid är pengar och det finns ofta en brist på båda. I stället för att klaga beslutade vi att vidta åtgärder och hitta lösningar som åtminstone skulle ge mer av båda vid genomförande av underhållsstopp för pannan.

Varför välja helhetsservicen?

Många frågor behandlas och planeras noggrant i de årliga underhållet av ett kraftverk. En rad olika åtgärder behöver göras smidigt och effektivt enligt ett snävt schema för att minimera tidsåtgången och maximera fördelarna.

Ett misstag eller försening någonstans påverkar någon annans tidsplan och skapar en kedjereaktion som ofta resulterar i kompromisser.

Det traditionella sättet att genomföra och planera underhållsstopp av pannan kräver samarbete och schemaläggning mellan flera parter. Det finns knappast utrymme för överraskningar.

I Stop n`Go ingår:

 

Rengöringstjänster

  • Rengöring av värmeöverföringsytorna på pannan (Smart Blasting).
  • Rengöring med sprängning under drift/säkerhetssprängning vid underhållsstopp (CBE).

Tilläggstjänster

  • Dammsugning och borttagning av rengöringsavfall + möjliga andra sugbiltjänster (CS Sug).
  • Passande inspektion av pannan (CS Check), rekommendationer för åtgärder samt reparationer.
  • Hjälp med att hitta en pålitlig ställningspartner.

För vem?

  • För kraftverkskunder med snäva tidsramar och målet att utföra underhållningsarbetet och återställa anläggningen till funktionsdugligt skick så snabbt som möjligt.
  • För dig som uppskattar enkelhet och kostnadseffektivitet.

Helhetsservice

Genom att planera och schemalägga rengöring och tilläggstjänster ordentligt kan en viss del av arbetet utföras parallellt för att spara tid.

Kostnadsberäkning och schemaläggning

En plan som omfattar

kundens samtliga behov.

Rengöring av värmeöverföringsytor

Smart Blasting

Quick Blasting

CBE rengöring med sprängning

Enligt kundens behov

Inspektionsarbeten

Radiografiinspektion

Magnetpulverinspektion

Inspektion med avseende på tilltäppning

Ultraljudskontroll

Visuell kontroll

Dammsugning under det årliga underhållningsarbetet

Dammsugning av rengöringsavfall.

Andra högeffektsugningar under det årliga underhållningsarbetet.

En skriftlig slutrapport

Dokument över utförda arbeten och observationer.

Helhetsservice

Genom att planera och schemalägga rengöring och tilläggstjänster ordentligt kan en viss del av arbetet utföras parallellt för att spara tid.

Kostnadsberäkning och schemaläggning

En plan som omfattar kundens samtliga behov.

Rengöring av värmeöverföringsytor

Smart Blasting

Quick Blasting

CBE rengöring med sprängning

Enligt kundens behov

Inspektionsarbeten

Radiografiinspektion

Magnetpulverinspektion

Inspektion med avseende på tilltäppning

Ultraljudskontroll

Visuell kontroll

Dammsugning under det årliga underhållningsarbetet

Dammsugning av rengöringsavfall.

Andra högeffektsugningar under det årliga underhållningsarbetet.

En skriftlig slutrapport

Dokument över utförda arbeten och observationer.

10 + 15 =

Välj oss.

Vi hjälper våra kunder att se de bevisade fördelarna av rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för en lönsam verksamhet.

Välj oss.

Vi hjälper våra kunder att se de bevisade fördelarna av rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för en lönsam verksamhet.

4 + 10 =

Våra nöjda kunder

Marknadens bästa rengöringsresultat från Hangö till Ivalo och Finland till Brasilien.

All rights reserved. Clean Steel Ab 2019.