Tuloksia tekevä luottokumppani.

Kokeile itse. Huomaat saman minkä moni muu on jo Suomessa ja ulkomailla todennut.

Vattenfall Carpe Futurum (Uppsala, Ruotsi)

Kattilan teho: 90MW, lisäksi savukaasukondensaatio tuottaa 20 MW lisätehoa eli yhteisteho 110MW.
Polttoaine: Hake, kierrätyspuu ja kuori

Vattenfall Carpe Futurum on maaliskuussa 2022 käyttöön vihitty biolämpölaitos, joka tuottaa kaukolämpöä 25 000 kotitaloudelle Uppsalassa. Laitoksen käyttöönotto oli Vattenfallille tärkeä ilmastoaskel yrityksen kaukolämmöntuotannossa osana turpeen käytön alasajoa. Laitoksen käyttöönoton myötä Vattenfall vähensi hiilidioksidipäästöjä n. 200 000 tonnia vuodessa verrattuna turpeen ja muiden fossiilisten polttoaineiden käyttöön.

Vattenfall Carpe Fututum luottaa Clean Steelin osaamiseen kattilan likaantuvien lämmönsiirtopintojen puhdistamisessa. Yhteistyö yritysten välillä alkoi vuonna 2023.

Tommy Karlsson, Vattenfall:

”Uuden kattilan tehokas ja ongelmaton toiminta ajokauden aikana on meille luonnollisesti erittäin tärkeää. Kierrätyspolttoaineita käytettäessä kattilan lämpöpinnoille kertyy tuhkaa ja kattilan likaantumisenhallinta onkin avainasemassa tehokasta tuotantoa varmistettaessa. Ajokauden aikana kertynyt tuhka tulee poistaa tehokkaasti ja turvallisesti laitoksen vuosihuollossa, jotta ongelmilta ja turhilta kustannuksilta vältytään”.

”Vuosihuoltomme aikataulu on kriittinen eikä yllätyksiä saa tulla, muuten kaikkien työt viivästyvät ja kustannukset kasvavat. Olen vaikuttunut Smart Blastingin puhdistusjäljestä ja Clean Steelin osaamisesta sekä käytännön toiminnasta kattilamme vuosihuollossa 2023. Kaikki työt suoritettiin ammattitaidolla ja turvallisesti. Lisäksi Clean Steelin työnjohto kommunikoi töiden etenemisestä erinomaisesti koko puhdistusprojektin ajan ja työt valmistuivat ajallaan etukäteissuunnitelman mukaisesti”

Edistyksellinen puhdistusmenetelmä, ammattitaitoinen henkilöstö ja vuosien varrella hankittu asiantuntemus likaantuvien lämmönsiirtopintojen vuosihuoltopuhdistuksesta synnyttävät tuloksia, johon ammattilaiset luottavat.

Laadulla on tekijänsä – Clean Steel

Stenvalls Trä

Stenvalls Trä on perheyritys, jonka juuret ovat Sikforsissa. Yritys on perustettu 1947 ja sillä on tuotantolaitokset Sikforsissa, Piteåssa, Luulajassa, Örarnassa ja Seskarossa. Vuotuinen tuotantoliikevaihto on 400 000 m3 sahatavaraa ja 75 % jatkojalostetaan asiakkaille. Vuosittainen liikevaihto on miljardi kruunua.

Tuotannon tehokkuus ja häiriöttömyys ovat tärkeitä tekijöitä modernin sahalaitoksen toiminnassa. Niinpä uusia toimintatapoja kehitetään ja testataan rohkeasti parempien tuloksien saavuttamiseksi. Kesän 2022 vuosihuollossa Stenvallsilla päätettiin kokeilla patentoitua kattiloiden lämmönsiirtopintojen Smart Blasting -puhdistusmenetelmää (Lövholmen ja Seskarö).

Erik Lundqvist, Tuotantopäällikkö, Lövholmen, oli vakuuttunut näkemästään:

”moni asia sahalaitosten tekniikassa on kehittynyt valtavasti vuosien saatossa, mutta kattiloiden likaantumisenhallinnassa ei paljoa ole tapahtunut. Työtä on tehty pitkään perinteisillä menetelmillä. Olikin erittäin vaikuttavaa seurata Clean Steelin operointia laitoksellamme. Työt sujuivat suunnitellusti ja täsmällisesti. Aikaa kului vain yksi työpäivä ja puhdistusjälki vastaa uuden kattilan lämmönsiirtopintoja. Olen varma, että kattilamme lämmönsiirron tehokkuus ja käytettävyys paranee.”

Mälar Energi vakuuttui Smart Blastingista kertakokeilulla.

Mälarenergi AB on Västeråsin kaupungin omistama energiayhtiö Ruotsissa. Yritys omistaa sähköverkon Västmanlandin alueella. Se vastaa alueen kotitalouksien ja yritysten sähkön- ja lämmöntuotannosta sekä jäähdytyksestä. Mälarenergi omistaa ja operoi useita sähkön- ja lämmöntuotantolaitoksia. Isoin tuotantolaitos Kraftvärmeverket sijaitsee Västeråsissa.

MälarEnergi kokeili Clean Steelin Smart Blasting puhdistusta kattilansa (Block7) 2021 vuosihuollossa ja vakuuttui kertakokeilulla. Koko projekti sujui mallikkaasti valmistelustaraportoinitiin asti ja kattilan puhdistustulos oli erinomainen. Hieno startti pitkäaikaiselle yhteistyölle

Joulukuussa 2021 Mälarenergi ja CleanSteelin solmivat 3-vuotisen huoltosopimuksen kattiloidensa lämmönsiirtopintojen puhdistamisesta

Luvian Saha Oy

 Luvian Saha on yksi Suomen suurimmista yksityisistä sahoista, jonka tuotannosta n 85% menee vientiin. Yksis ahatoiminan kulmakivistä on tehokas ja moitteeton energiantuotanto. Sahalaitoksilla tyypillisesti käytössä oleva tulitorvikattila vaatii säännöllistä huolto siinä missä isommatkin kattilat ja Luvialla ollaan päädytty Clean Steelin kehittämään Tube cleaning -menetelmään, jossa kattila puhdistuu tehokkaasti mahdollistaen tehokkaan tuotannon läpi vuoden.

”Kattilamme puhdistus oli aikaisemmin työläs ja usein toistuva operaatio,jonka lopputulosta ei oikein voinut kehua. SmartBlasting–puhdistuksenmyötä kattilan käytettävyys on parantunut ja huoltoväli pidentynytselvästi”
Timo Arola, Kunnossapitopäällikkö, Luvian Saha Oy

Stora Enso Anjalankoski – kattilanlikaantumisongelmat hallintaan

Anjalan Paperitehdas on integroitu viereisen Stora Enson Inkeroisten Kartonkitehtaan kanssa, ja tehtaat hyödyntävät synergioita raaka-aine- ja energiahankinnoissa.

Haasteeellisista polttoaineista (mm. REF, pahvijäte) johtuen laitoksen kattila likaantuu voimakkaasti ja likaantumisongelmat saattavat heikentää tuotantoa merkittävästi.

Anjalankoskella testattiin lähes kaikki markkinoilla olevat puhdistusmenetelmät ja päädyttiin Clean Steelin Smart Blastingiin, jonka avulla kattilan likaantumisongelmat on saatu paremmin hallintaan ja tuotanto on tehostunut merkittävästi. Clean Steelin turvallinen, ripeä ja ammattimainen operointi, yhdistettynä tehokkaaseen Smart Blasting -menetelmään on tehostanut merkittävästi laitoksen toimintaa vuosihuolloissa.

Vantaan Energia Jätevoimala

Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Sen Itä-Vantaalla sijaitseva jätevoimala on maailman huippuluokkaa. Voimala polttaa vuodessa 374 000 tonnia kotitalouksien sekajätettä.Jätteestä syntyvällä energialla katetaan noin puolet koko Vantaan tarvitsemasta kaukolämmöstä ja 30% Vantaan vuotuisesta sähköntarpeesta.

Jätettä poltettaessa tuhkaa syntyy runsaasti ja siksi kattilan likaantuvien lämmönsiirtopintojen säännöllinen puhdistaminen on välttämätöntä. Laitoksen vuosihuolloissa suoritettavissa kattilanpuhdistuksissa Vantaan Energia luottaa Clean Steelin patentoituun Smart Blasting -menetelmään.

Ammattimainen operointi, laadukas puhdistusjälki ja pitävät aikataulut varmistavat sen, että laitos on palautettavissa ajoon nopeasti ja tuotanto pysyy tehokkaana läpi vuoden.

 

Dalkia/ Smurfit Kappa (Cellulose du Pin, Biganos) Ranska

Dalkia on Ranskan johtava voimalaitosoperaattori. Biopolttoaineilla tuotettu energia edustaa lähes puolta Dalkian koko uusiutuvan energiantuotannosta

Dalkian omistama Ranskan suurin biopolttoaineita hyödyntävä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitos (CHP) aloitti tuotantonsa muutama vuosi sitten. Toimipaikka sijaitsee Lounais-Ranskassa paperinvalmistajan Smurfit Kappa Group LLC: n Biganos-Facture-tuotantolaitoksessa. 124MW: n laitos, joka tuottaa sähköä ja höyryä ( 170 tn / tunnissa) käyttää polttoaineenaan 422 000 tonnia puunkuorta ja massan seulontaprosessista saatavia sivuvirtoja.

Dalkia luottaa CleanSteelin osaamiseen kattilan likaantuvien lämmönsiirtopintojen puhdistamisessa. Yhteistyö alkoi vuonna 2019. Oleellista on puhdistaa kattilan lämmönsiirtopinnat säännöllisesti ja perusteellisesti, mutta kuitenkin mahdollisimman nopeasti. Näin toimen kattilan toimintakyky pysyy tehokkaana läpi ajokauden ja ongelmat minimoidaan. Vastaavasti myös lakisääteisten tarkastusten suorittaminen kattilassa tehostuu, kun kattilan ajossa likaantuvat lämmönsiirtopinnat on puhdistettu tarkastusvalmiiksi.

Aiemmin Dalkian operoiman kattilan puhdistus oli hoidettu hiekkapuhaltamalla, mutta puhdistusjälki on ollut puutteellinen ja työn vaatima aika liian pitkä. SmartBlasting–puhdistusmenetelmän avulla sekä ajankäyttöä että puhdistusjälkeä pystyttiin tehostamaan merkittävästi.

Toimiva puhdistusmenetelmä, ammattitaitoinen henkilöstö ja vuosien varrella hankittu asiantuntemus likaantuvien lämmönsiirtopintojen puhdistuksesta synnyttävät tuloksia, johon ammattilaiset luottavat nyt myös Ranskassa.

 

 

Montes del Plata, Uruguay–yhteistyötä alansa parhaiden kanssa

Lounais-Uruguayssa sijaitseva Montesdel Platan eukalyptussellutehdas on Stora Enson ja chileläisen Araucon yhteisyritys. Montesdel Plata on yksi maailman suurimmista sellutehtaista tuottaen 740 000 tonnia lyhytkuitusellua.

Montes Del Plata valitsee kumppanikseen alansa parhaita osaajia ja voimakattilan lämmönsiirtopintojen puhdistuksessa laitos luottaa Clean Steelin Smart Blasting -teknologiaan.

Ammattimainen operointi, todennetusti laadukas menetelmä ja tulokset puhuvat puolestaan.

Enso Energy, Garray, Spain–tehokasta sähkön ja höyryntuotantoa Espanjassa

Enson Garrayn laitos on perustettu 2012. Laitoksella on 15MWe kattila joka käyttää polttoaineenaan puupohjaisia polttoaineita sekä Espanjassa yleistä biomassaa, oliivin kuorta.

Tehokkaan tuotannon varmistamiseksi kattilan lämmönsiirtpintojen likaantumisen hallinnassa on siirrytty perinteisestä vesipesusta edistykselliseen Smart Blasting -menetelmään, jonka avulla kattilan hyötysuhde pysyy korkealla läpi ajokauden ja likaantumisesta aiheutuvat ongelmat minimoidaan.

 

Valitse meidät.

Autamme asiakkaitamme näkemään puhtaiden lämmönsiirtopintojen todennetut hyödyt merkittävänä osana kannattavaa liiketoimintaa.