Din expert på renare framtid.

Clean Steel är ett expert- och serviceföretag inom energiproduktionspannor och värmeöverföringsytor som förorenas under energiproduktionen.

Till medierna: Ett finländskt företag beviljas patent – metod som ökar effekten av energiproduktion har en global marknad

7.9.2020 | Nyhet | Vesa Railamaa

Pressmeddelande till Satakunta: Ett björneborgskt företag beviljas patent – metod som ökar effekten av energiproduktion har en global marknad

Till kunderna: Clean Steel beviljas patent – metod som ökar effekten av energiproduktion har en global marknad

Det finländska företaget Clean Steel International Ab har patenterat sin metod Smart Blasting som förnyar de tidigare metoderna att rengöra pannor som producerar bioenergi. Metoden har nu patenterats i Finland och utvidgningen av patenten till övriga Europa och Latinamerika har inletts.

Smart Blasting-metoden används t.ex. av pappers- och massafabriker, avfallsförbränningsanläggningar, sågverk samt CHP-anläggningar. Utvecklingsarbetet grundar sig på Clean Steels önskan att lösa det globalt identifierade problemet med förbränning av biomassa där askan från förbränningen samlar på pannans värmeöverföringsytor och försämrar därmed pannans funktion och driftsäkerhet.

– Kretsloppsekonomin har inneburit diversifiering av de bränslen som används i energiproduktionen, och de ”svåra” bränslen är här för att stanna. Man bränner allt och förvandlar allt till energi. Det är ju klokt på många sätt, men medför samtidigt utmaningar för pannans felfria funktion och för hanteringen av nedsmutsningen. När man i pannorna på fabriker och värmeproduktionsanläggningar bränner större volymer av t.e.x. industrins sidoströmmar, uppstår det även betydligt mer aska och den som använder pannan står inför en ny situation, berättar företagets försäljningschef Vesa Railamaa.

De traditionella rengöringsmetoderna för värmeöverföringsytorna av olika pannor kan inte alltid garantera att värmeöverföringsytorna blir helt rena.
– T.ex. vid sandblästring lämnas ofta ett tunt lager av smuts på värmeöverföringsytan av säkerhetsskäl eftersom man inte får ta bort ens en tusendedel av en millimeter av pannans yta. När det rengjorda ytan täcks av ett tunt lager av smuts, kan man inte upptäcka effekterna av korrosion och erosion vid okulär inspektion. Om ytan dessutom är sträv fastnar ny smuts på den ännu lättare, förklarar Railamaa.

– Vi tänkte att det måste finnas ett bättre sätt att rengöra pannor. Vi provade olika metoder att effektivt ta bort smuts utan att skada pannans rörsystem. I samband med detta upptäckte vi slagg som uppstår som biprodukt av nickelproduktionen. Metoden avlägsnar smutsen effektivt och bildar en smutsavvisande kromoxidförening på de ytor som rengörs. För kunden är den mest betydande fördelen att energiproduktionen effektiviseras och att eventuella driftproblem som orsakas av nedsmutsning minimeras. Flera av våra kunder har märkt detta redan vid första användningen, fortsätter Railamaa.

Företaget lät Teknologiska forskningscentralen VTT Ab testa metoden och beslutade därefter att ansöka om patent för metoden. Patentprocessen tog tre och ett halvt år.

– Detta är ett viktigt steg för oss. Vi vill bevisa för de globala aktörerna i branschen att vi är en pålitlig partner. Vi innehar prövad kompetens som ger betydande ekonomisk nytta för våra kunder. Pannorna fungerar helt enkelt bättre med hjälp av vår tjänst, säger Railamaa.

– Det problem som kan lösas med Smart Blasting är globalt, och den finländska teknologikompetensen har mycket att erbjuda här, summerar Railamaa.

Clean Steel är ett specialistföretag inom hantering av nedsmutsning och korrosion på energiproducerande pannor och värmeöverföringsytor. Företagets kunder omfattar alla stora finländska skogsbolag, flera energibolag och bl.a. Klabin, den största tillverkaren av papp- och kartongförpackningar i Brasilien samt Dalkia, den ledande kraftverksoperatören i Frankrike. Företagets omsättning 2019 uppgick till ca 2,8 miljoner euro.

Ytterligare information:

Vesa Railamaa, försäljningschef
+358 40 5473916
vesa.railamaa@cleansteel.fi

Ytterligare information om metoden cleansteel.fi/service-swe/smart-blasting-swe/

Statistiska uppgifter om patent som beviljats i Finland https://www.prh.fi/sv/patentit/tilastoja.html

Våra nöjda kunder

Marknadens bästa rengöringsresultat från Hangö till Ivalo och Finland till Brasilien.

9 + 7 =

Välj oss.

Vi hjälper våra kunder att se de bevisade fördelarna av rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för en lönsam verksamhet.

All rights reserved. Clean Steel Oy 2019.