Smart Blasting

Till en början var det bara ett problem. Nu finns det även en lösning. En metod utvecklad för rengöring av förorenade värmeöverföringsytor. Testad av VTT, berömd av kunder.

Marknadens bästa rengöringsresultat

Smart Blasting är vår egenutvecklade slaggsprängningsmetod som gör det möjligt för utbildade experter att ta bort ackumulerad genom att blåsa SB-slagg på smutsiga värmeöverföringsytor. Det använda mediet är dammfritt, men smutsen som lösgörs kan damma lite. På grund av detta krävs det drag i pannan för att rengöringen ska bli effektiv. Metoden kan även tillämpas för rengöring av smala utrymmen, vilket ofta är svårt med andra rengöringsmetoder. För att säkerställa problemfri och effektiv drift av pannan är det viktigt att all smuts tas bort.

Frågor och svar

Hur fungerar Smart BlastingTM-metoden?

Smart BlastingTM-metoden avlägsnar smutsansamlingen i kraftverkspannan, stoppar korrosion och bildar en smutsavvisande kromoxidförening på behandlade ytor. Metoden som har testats av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab möjliggör 100 % avlägsnande av smuts utan att skada pannans värmeöverföringsytor.

Vilken typ av anläggningar tillämpas metoden för?

Metoden är lämplig för rengöring av alla typer av pannor. Vi rengör huvudsakligen kraftverkspannor men metoden är också lämplig för rengöring av andra smutsiga värmeöverföringsytor. Exempelvis blir tubpannor som vanligtvis används på sågverk också effektivt renare med Smart Blasting.  Bland våra kunder ingår pappers- och massafabriker, avfallsförbränningsanläggningar, sågverk och CHP-anläggningar.

Hur skiljer sig Smart BlastingTM från traditionella rengöringsmetoder?

Smart BlastingTM är speciellt utvecklad för rengöring av värmeöverföringsytor. Det använda mediet har optimerats för att avlägsna smuts (rengör men skadar inte) och har som en torr process naturligtvis inte samma skadeverkningar som t.ex. vattentvätt.

Vilka är de omedelbara fördelarna med rengöringen?

Vi pratar själv om att man kan ”återställa fabriksinställningarna” när man rengör pannan med Smart Blasting. Vanliga problem vid användning av pannan (tryckskillnader, stigning i slutliga temperaturer) beror på smuts som ackumuleras på värmeöverföringsytorna, och avlägsnande av smutsen förbättrar värmeöverföringen och rökgasflödet.  Samtidigt återgår pannan till normal drift. I praktiken kommer investeringar i rengöring omedelbart till nytta i form av förbättrad effektivitet och minimerade problem. Att investera i professionell service lönar sig. Det ger mätbara resultat som effektiviserar verksamheten.

Sju anledningar att välja Smart BlastingTM

  • 100 % smutsborttagning – förbättrarvärmeöverföring och rökgasflöde omedelbart
  • Stoppar påbörjad korrosion – minimerar korrosionsproblem
  • En snabb metod – du sparar tid!
  • 100 % kundnöjdhet – prova, vi lovar att du inte blir besviken
  • Bildar ett skyddande oxidlager som bromsar vidhäftningen av ny smuts – du får en längre och högre verkningsgrad
  • De rengjorda ytorna är redo för inspektion – det gör bedömningen av rörsystemets tillstånd snabbare och enklare
  • Regelbunden användning förlänger rörsystemets livslängd

Fakta baseras på en kundundersökning och kundrapporter som Clean Steel har låtit göra.

Arbetet görs av utbildade proffs

Krävande Smart BlastingTM-rengöringar utförs av utbildade experter med respekt för överenskomna mål och tidsramar. Våra medarbetares yrkeskunnighet och professionella bemötande garanterar ett optimalt rengöringsresultat. Baserat på den första undersökningen som görs på projektföremålet gör vi en rekommendation om det verkliga behovet och omfattningen av rengöringsarbetet.

Resultaten talar för sig själva

1 + 15 =

Välj oss.

Vi hjälper våra kunder att se de bevisade fördelarna av rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för en lönsam verksamhet.

Välj oss.

Vi hjälper våra kunder att se de bevisade fördelarna av rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för en lönsam verksamhet.

12 + 1 =

Våra nöjda kunder

Marknadens bästa rengöringsresultat från Hangö till Ivalo och Finland till Brasilien.

All rights reserved. Clean Steel Ab 2019.