Puhtaamman tulevaisuuden asiantuntijasi.

Clean Steel on energiaa tuottavien kattiloiden ja tuotannossa likaantuvien lämmönsiirtopintojen asiantuntija- ja palveluyritys.

Kestävä ratkaisu

Smart Blasting™ pohjautuu kiertotalouden perusajatukselle: säästetään luonnon materiaaleja ja hyödynnetään olemassa olevaa uudelleen

Askel 1.

Smart Blasting™ puhdistuksessa käytettävän SB-kuonan raaka-aine on nikkeliteollisuuden sivuvirta (prosessijäte)

Askel 2.

Seulominen ja kuivaaminen luo uuden käyttötarkoituksen prosessijätteelle

 

Step 3.

Syntyvä puhdistusjäte kierrätetään kumppanimme Suomen Erityisjäte Oy:n laitoksissa ja sitä käytetään edelleen mm. teiden perustuksena

 

Clean Steel & kestävä kehitys

 

Ilmastonmuutoksen hillintä edellyttää nopeita toimia. Bioenergia on ollut polttamiseen perustuvassa energiantuotannossa kustannustehokkain tapa irtautua fossiilisista polttoaineista.

Bioenergian lisääminen vähentää päästöjä, minkä lisäksi se parantaa huoltovarmuutta ja energiaomavaraisuutta.

Energiayhtiöt ovat tehneet merkittäviä investointeja ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Vajaassa kymmenessä vuodessa metsäpolttoaineiden osuus on nostettu kaukolämmön tuotannossa 10 prosentista yli 30 prosenttiin. Metsähaketta palaa lämpökattiloissa vajaa 10 miljoonaa kuutiota Suomen metsien yli 100 miljoonan kuution vuosikasvusta.

Suomalaiset tuotantolaitokset ovat tehokkaita, hyvin hoidettuja ja ajanmukaisia. Yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto takaa sen, että metsäbiomassan ja kotitalousjätteiden energiasisältö saadaan palvelemaan yhteiskuntaa lähes 100-prosenttisesti. Polttolaitoksien päästöjä säädellään tiukoilla ympäristölupamääräyksillä. EU-säätely ohjaa päästöjen jatkuvaan vähentämiseen.

Tuotanto on hajautettu sinne, missä lämmön tarve on suurin. Suurempien asuinkeskittymien 59 lämpövoimalassa on tehoa yhteensä 10 000 MW ja 300 pienemmässä laitoksessa 3 500 MW.

Miten Clean Steel edistää kestävää kehitystä?

 

Kestävä kehitys on avain tulevaisuuden menestykseen ja tavoitteidemme saavuttamiseen.

Olemme erittäin iloisia voidessamme esitellä sinulle Clean Steel Oy:n kestävän kehityksen toiminta-ajatuksen.

Kestävän liiketoiminnan rakentaminen ei tapahdu yhdessä yössä – se on matka, joka vaatii sitoutumista. Lisäksi se edellyttää johdonmukaisia ​​toimenpiteitä ja ​​käytäntöjä, kuten laatujärjestelmän luomista, sekä olemassa olevien toimintamallien ja uusien ratkaisujen kehittämistä ympäristövaikutukset huomioiden.

Aloitimme vuonna 2011 puhtaampaan ja tehokkaampaan palamiseen tähtäävän yritystoimintamme. Päätimme heti alussa, että laadimme inspiroivan ja konkreettisen ajatuksen toimintamme kestävän kehityksen ”kolmesta pilarista”.

Nämä kolme pilaria ovat:

  • tehostamme resurssien hyötykäyttöä toiminnassamme
  • kehitämme toimintaamme työturvallisuus huomioiden ja ympäristövaikutukset minimoiden
  • olemme aktiivinen toimija yhteisössämme oppiaksemme muilta.

Laatu, turvallisuus ja yritysvastuu ovat periaatteita, jotka rakentavat pohjan liiketoiminnallemme.

Miten nämä asiat näkyvät Clean Steelin arjessa ja toiminnassamme?

Resurssien tehokas käyttö

Vähemmän on enemmän! Kehittämämme Smart Blasting -lämmönsiirtopintojen puhdistusmenetelmä tehostaa palamista. Tämä tarkoittaa sitä, että pienemmällä polttoainemäärällä saadaan tuotettua vastaava määrä energiaa kuin ennen puhdistusta (hyötysuhteen paraneminen). Palamisen tehostuessa myös päästöt pienenevät.

Toiminnan kehittäminen ympäristö-vaikutukset minimoiden

Toimintaamme ohjaavassa laatujärjestelmässämme on määritelty toimintaohjeet työmme laadulle, toimintamme turvallisuudelle ja yhtiömme yritysvastuulle.

Aktiivisuus yhteisössämme

Kehitämme toimintaamme yhteistyössä asiakkaidemme ja kattilavalmistajien kanssa. Kiristyvät ympäristövaatimukset kirittävät meitä kehittämään ratkaisuja, jotka auttavat asiakasyrityksiämme tehostamaan toimintaansa ja saavuttamaan tulevaisuuden päästötavoitteet.

Kehitämme likaantumisen ja korroosion hallintakeinoja yhteistyössä VTT:n kanssa.

Osaaminen

Clean Steel on maailman ensimmäinen energiaa tuottavien kattiloiden ja lämmönsiirtopintojen likaantumisen ja korroosion hallinnan asiantuntijayritys. Smart Blasting™ -menetelmämme poistaa kaiken kattilan lämmönsiirtopinnoille kertyvän lian tehokkaasti ja turvallisesti. Menetelmää tutkinut Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy on todentanut sen hidastavan uuden likakerroksen muodostumista. Vaativan puhdistuksen suorittavat tehtävään koulutetut ammattilaiset.

Missio

Autamme voimalaitoksia näkemään puhtaan kattilan hyödyt merkittävänä osana kannattavaa liiketoimintaa. Puhdistamme voimalaitoskattiloita menetelmällä, jonka avulla kattilan toimintaa voidaan tehostaa ja/tai kattilaa voidaan käyttää pienemmällä polttoainekuormalla. Kehitämme jatkuvasti keinoja likaantumisen hallinnan ja tasaisen energiantuotannon turvaamiseksi.

Vastuullisuus

Palvelumme paitsi parantavat voimalaitosten energiatehokkuutta, myös vähentävät polttoaineen kulutusta ja auttavat hillitsemään päästöjä. Teemme töitä paremman asiakaskokemuksen sekä vaikuttavimpien ja ympäristöystävällisimpien tulosten eteen. Haluamme toimia vastuullisena ja kannustavana esikuvana ja työnantajana kouluttamillemme likaantumisen hallinnan ammattilaisille.

Valitse meidät.

Autamme asiakkaitamme näkemään puhtaiden lämmönsiirtopintojen todennetut hyödyt merkittävänä osana kannattavaa liiketoimintaa.