Inspektionstjänster

Inspektionstjänster som en del av din Smart Blasting-rengöringsservice garanterar kostnadseffektivitet för dina årliga underhållsstopp.

NDT Inspection Ab är underleverantörer för Clean Steels inspektionstjänster.

Vår service omfattar alla tjänster för inspektion av pannor:

  • Radiografiinspektion (röntgenfotografering)
  • Magnetpulverinspektion (ytkontrollmetod för att hitta diskontinuiteter)
  • Inspektion med avseende på tilltäppning
  • Ultraljudskontroll (tjockleksmätningar)
  • Visuell kontroll

Vår erfarenhet av effektivt samarbete garanterar smidigt samarbete och service av hög kvalitet.

Noggrann planering i förväg möjliggör ofta att pannkontrollen kan påbörjas delvis på vissa ställen medan rengöringen av pannan fortfarande pågår. Omfattningen av inspektionen bestäms i samråd med kunden utifrån behov.

Resultaten sammanställs i en rapport som omfattar ett stort antal bilder. Den innehåller en detaljerad redogörelse för de inspektioner som har utförts, tillsammans med en indikation av observationerna som gjorts under inspektionen och förslag till åtgärder baserade på mätningarna.

13 + 15 =

Välj oss.

Vi hjälper våra kunder att se de bevisade fördelarna av rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för en lönsam verksamhet.

Välj oss.

Vi hjälper våra kunder att se de bevisade fördelarna av rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för en lönsam verksamhet.

14 + 6 =

Våra nöjda kunder

Marknadens bästa rengöringsresultat från Hangö till Ivalo och Finland till Brasilien.

All rights reserved. Clean Steel Ab 2019.