Smutsanalyser för värmepannan och rekommendationer för åtgärder

Bjud in oss till ett kontrollbesök. Vi studerar noggrant föroreningarna i värmepannans olika delar och gör rekommendationer om rengöringsomfånget.

Sluta gissa och

låt oss hjälpa.

Föroreningen av pannan kan variera mycket, särskilt efter bränsleförändringar. Därför är det viktigt att övervaka och förstå hur nedsmutsningen av värmeöverföringsytorna på värmepannan går till och agera innan några större problem uppstår.

Effektiv kontroll för nedsmutsning och korrosion är nyckeln till att säkerställa att pannan fungerar felfritt. Clean Steels värmepannanalys gör det enkelt att identifiera problemområden och fastställa nedsmutsning på värmeöverföringsytorna som påverkar pannans drift. En relativt liten och lokal ansamling av smuts kan orsaka betydande effektförluster samt öka behovet av sotning och bränsleförbrukningen.

Clean Steel-pannanalysen baseras på en visuell inspektion av värmepannan som utförs av en Clean Steel-projektledare under ett underhållsstopp. Observationerna på platsen jämförs med Clean Steel-databasmaterialet (motsvarande värmepannatyp, storlek och bränsle som används), vilket resulterar i en skriftlig rapport kompletterad med bilder.

Rapporten innehåller:

 • En muntlig beskrivning av det nuvarande föroreningsläget av pannan och dess olika delar
 • Numerisk definition av smuts på CS-smutsskalan
 • Rekommendation för rengöring av värmepannan
 • En numerisk uppskattning av fördelarna med den föreslagna rengöringsrekommendationen, såsom bränslebesparingar eller förbättrad ångproduktionseffektivitet

Clean Steel – smutsskalan

Skalan som beskriver värmepannans nedsmutsning, och som ger kunden en fullständig bild av pannans nuvarande tillstånd och rengöringsbehov.

1. Ren

Pannans värmeöverföringsytor är 100 % rena.
 • Klar för inspektion. Motsvarar renhetsgraden i en ny panna.
 • Pannan fungerar felfritt och effektiviteten i energiproduktionen är på en utmärkt nivå.
 • Det rekommenderas att rengöra pannan till denna nivå vid årliga underhållsstopp.

2. Begynnande nedsmutsning

Smutsansamlingen i pannan är ganska liten och lokal.
 • Ofta bara möjligt vid användning av högkvalitativt bränsle.
 • Pannan fungerar fortfarande på en bra nivå.
 • Det rekommenderas ofta att rengöra överhettaren för att maximera pannans drift och säkerställa en problemfri funktion.

3. Begynnande nedsmutsning

Pannan smutsig på flera ställen.
 • Smutsmängden är måttlig, ofta med ett ”litet skägg” och/eller ett 2–4 mm lager av sintrad smuts på värmeöverföringsytan.
 • Pannans drift kanske inte störs ännu, men på grund av den ackumulerade smutsen har ångproduktionseffektiviteten reducerats från en optimal nivå. Ofta har även bränsleförbrukningen ökats.
 • Korrosionsproblemet döljer sig ofta under smutsen.
 • Rengöringsrekommendation: minst rengöring av överhettarens område och bakhjulsenheten, och om schemat tillåter även rengöring av hela pannan.

4. Kraftig nedsmutsning

Pannan är tydligt förorenad överlag.
 • Ofta finns det specifika problemområden (t.ex. överhettare eller eco) som är särskilt smutsiga och riskerar att bli igensatta.
 • Smutsen är ofta mjuk på utsidan och lossnar lätt. Under den mjuka sönderfallande ytan finns ofta ett hårdare lager av sintrad smuts.
 • Reducerad ång-/energiproduktionskapacitet på grund av föroreningar.
 • Högre bränsleförbrukning.
 • Korrosions- och erosionsproblem är vanliga.
 • Rekommendation: rengöring av hela pannan.

5. Mycket kraftig nedsmutsning

Pannan är kraftigt förorenad överlag
 • Blockeringar i pannan resulterar en betydande minskning av pannans effektivitet.
 • Högre risk för nödstopp.
 • Betydligt lägre ång-/kraftproduktionskapacitet, och ofta betydligt högre bränsleförbrukning.
 • Rekommendation: rengöring av hela pannan.

 

 

Oavsett hur man ser på saken har pannans effektivitet ökat betydligt.

 

Lauri Kilpijärvi

Kuusamon energia ja vesiosuuskunta (Polcirkels energi och vattenandelslag)

 

 

4 + 13 =

Välj oss.

Vi hjälper våra kunder att se de bevisade fördelarna av rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för en lönsam verksamhet.

Välj oss.

Vi hjälper våra kunder att se de bevisade fördelarna av rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för en lönsam verksamhet.

12 + 10 =

All rights reserved. Clean Steel Ab 2019.