Din expert på renare framtid.

Clean Steel är ett expert- och serviceföretag inom energiproduktionspannor och värmeöverföringsytor som förorenas under energiproduktionen.

Hållbar utveckling med Clean Steel

Begränsning av klimatförändringar kräver snabba åtgärder. Bioenergi har varit det mest kostnadseffektiva sättet att komma ifrån fossila bränslen i energiproduktionen som baseras på förbränning.

Ökad användning av bioenergi minskar inte bara utsläppen utan förbättrar även underhållssäkerheten och självförsörjning av energi.

Energiföretagen har gjort betydande investeringar för att uppnå klimatmålen. På mindre än tio år har andelen skogsbränslen i fjärrvärmeproduktionen höjts från 10 % till över 30 %. I värmepannorna brinner nästan 10 miljoner kubikmeter skogsflis av den årliga tillväxten på över 100 miljoner kubikmeter.

De finska produktionsanläggningarna är effektiva, välskötta och moderna. En kombinerad produktion av värme och el säkerställer att energiinnehållet i skogsbiomassa och hushållsavfall kommer samhället till nytta till nästan 100 %. Utsläpp från förbränningsanläggningar regleras av strikta miljötillståndsdirektiv. EU-regleringen leder oss mot kontinuerliga utsläppsminskningar.

Produktionen är decentraliserad till platser där behovet av värme är störst. De 59 värmekraftverken i de större bostadscentrumen har en total kapacitet på 10 000 MW och de 300 mindre anläggningarna har en kapacitet på 3 500 MW.

Hur är Clean Steels verksamhet ansluten till det här?

Hållbar utveckling är nyckeln till framgång för att uppnå våra mål i framtiden.

Vi är mycket glada över att kunna presentera Clean Steels verksamhetsidé om hållbar utveckling.

Att bygga ett hållbart företag sker inte över en natt – det är en resa som kräver engagemang. Det innebär också konsekventa åtgärder och praxis, såsom upprättandet av ett kvalitetssystem, en vilja att utveckla befintliga driftsmodeller samt skapa något nytt och samtidigt beakta miljöpåverkan.

Vi startade vår företagsverksamhet 2011 med sikte på en renare och effektivare förbränning. Redan från början beslutade vi att skapa en inspirerande och konkret idé från de ”tre pelarna” för hållbar utveckling.

Dessa tre pelare innebär:

  1. Vi effektiviserar nyttjandet av resurser i vår verksamhet
  2. Vi utvecklar vår verksamhet med hänsyn till arbetssäkerhet och med en minimal miljöpåverkan
  3. Vi är en aktiv aktör i vårt samhälle för att lära oss från de andra

Kvalitet, säkerhet och företagsansvar är de principer som ligger till grund för vår verksamhet.

Hur visar sig det här i Clean Steels vardag och verksamhet?

Effektivisering av resursutnyttjande

Mindre är mer! Vår utvecklade Smart Blasting-rengöringsmetod för värmeöverföringsytor förbättrar förbränningseffektiviteten. Dvs. En mindre mängd bränsle producerar samma mängd energi som före rengöringen (förbättring av verkningsgrad). En effektivare förbränning minskar även utsläppen.

Verksamhetsutveckling med minimal miljöpåverkan

Vårt operativa kvalitetsstyrningssystem definierar riktlinjerna för kvaliteten på vårt arbete, säkerheten i vår verksamhet och vårt företagsansvar.

Aktiviteten i vår gemenskap

Vi utvecklar vår verksamhet i samarbete med våra kunder och tillverkare av pannor. Strängare miljökrav driver oss att utveckla lösningar som hjälper våra kundföretag att effektivisera sina verksamheter och nå framtida utsläppsgränser.

Vi samarbetar med VTT för att utveckla hantering av nedsmutsning och korrosion.

Expertis

Clean Steel är världens första specialistföretag inom hantering av nedsmutsning och korrosion på energiproducerande pannor och värmeöverföringsytor. Vår Smart Blasting™-metod avlägsnar effektivt och säkert vidhäftande smuts från pannans värmeöverföringsytor. Teknologiska forskningscentralen VTT Ab har forskat på metoden och bevisat att den bromsar vidhäftningen av ny smuts. Den avancerade rengöringen utförs av utbildade experter.

Mission

Vi hjälper kraftverk att se fördelarna med en ren panna som en viktig faktor för en lönsam verksamhet. Vi rengör kraftvärmepannor med en metod som bidrar till att förbättra pannans effektivitet och/eller sänka pannans bränsleförbrukning. Vi utvecklar metoder för att hantera nedsmutsning och trygga en stabil energiproduktion.

Ansvar

Våra tjänster förbättrar inte bara kraftverkens energieffektivitet, utan minskar även bränsleförbrukningen och bidrar till att kontrollera utsläppen. Vi arbetar för en bättre kundupplevelse och för de mest imponerande och miljövänliga resultaten. Vi vill fungera som en ansvarsfull och uppmuntrande förebild och arbetsgivare för våra utbildade experter inom smutshantering.

rengjorda pannor

erövrade länder

Våra nöjda kunder

Marknadens bästa rengöringsresultat från Hangö till Ivalo och Finland till Brasilien.

7 + 9 =

Välj oss.

Vi hjälper våra kunder att se de bevisade fördelarna av rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för en lönsam verksamhet.

Välj oss.

Vi hjälper våra kunder att se de bevisade fördelarna av rena värmeöverföringsytor som en viktig faktor för en lönsam verksamhet.

10 + 2 =

All rights reserved. Clean Steel Ab 2019.