Puhtaamman tulevaisuuden asiantuntijasi.

Clean Steel on maailman ensimmäinen energiaa tuottavien kattiloiden ja lämmönsiirtopintojen likaantumisen ja korroosion hallinnan asiantuntijayritys.

Ongelmat lämmönsiirrossa lisäävät kustannuksia

11.11.2019|Uutinen | Vesa Railamaa

Lämmönvaihtimien likaantuminen ja siitä aiheutuva energia- tehokkuuden heikkeneminen on merkittävä taloudellinen ongelma, joka lisää usein mm. primääripolttoaineiden kulutusta lämmönsiirtokyvyn heikentyessä, kasvihuonepäästöjä, huolto- ja työvoimakustannuksia sekä hankalan ja likaisen puhdistustyön tarvetta.

Lämmönvaihtimien likaantumisesta yrityksille suoraan aiheutuvat

  • korkeampia investointikustannuksia
  • lisääntyneitä energiakustannuksia
  • menetetyistä tuotannosta aiheutuvia kustannuksia
  • lisääntyneitä huoltokustannuksia

Ylimitoitus kiihdyttää likaantumista

Likaavia ainevirtoja sisältävissä kohteissa lämmönvaihtimet on tyypillisesti mitoitettu noin 20–50 % normaalia suuremmiksi. Ylimitoituksen tarkoitus on taata lämmönvaihtimen toiminta likaantumisesta huolimatta. Todellisuudessa ylimitoitus laskee virtausnopeuksia ja luultavasti kiihdyttää likaantumista.

Investointikustannuksia lisäävät esimerkiksi erikoisjärjestelyt, jotka on tehty helpomman mekaanisen puhdistamisen, käytönaikaisen puhdistamisen tai rinnakkaisen lämmönvaihtimen vuoksi erittäin tärkeissä prosesseissa.

Lika kasvattaa kuluja

Lämmönsiirtopintojen likaantuminen johtaa aina energiakustan- nusten kasvamiseen. Mikäli lämmönsiirtokerroin huononee, joko kylmä virta ei lämpene tai kuuma virta jäähdy tarpeeksi. Tämä edellyttää lisäjäähdytystä tai -lämmitystä. Tätä ei kuitenkaan aina joko huomata tai siitä ei välitetä, jos prosessille ei aiheudu suoranaisia ongelmia.

Jos lämmönsiirtokertoimen heikkeneminen puolestaan kompensoidaan virtausnopeuksia nostamalla, painehäviöt kasvavat. Tällöin pumppauksen tai puhalluksen vaatima energia kasvaa eksponentiaalisesti. Painehäviöt kasvavat myös ilman virtausnopeuksien erillistä nostamista, sillä virtauskanavan poikkipinta-ala pienenee ja virtausvastus suurenee.

Yleinen ratkaisu on puhdistaa likaantuneita lämmönsiirto- pintoja aika ajoin poistamalla lämmönvaihdin käytöstä. Mikäli tuotanto pitää keskeyttää, aiheutuu heti ylimääräisiä kustannuksia. Vaikka rinnalla olisi toinen lämmönvaihdin ja tuotantoa ei tarvitsisikaan keskeyttää, nousevat käyttökustannukset joka tapauksessa puhdistamisen huoltokustannusten vuoksi.

Lähes jokaisella teollisuudenalalla esiintyy lämmönsiirtoa. Sen energiatehokkuuden heikentyminen näkyy välittömästi tuotteiden ja valmisteiden hinnoissa esimerkiksi tuotannon keskeytysten sekä korkeampien energia-, pumppaus-, puhallus- ja huoltokustannusten kautta.

Jättisäästöt lämmönsiirron tehostamisesta

Lämmönsiirron tehokkuus on merkittävä asia myös kansantaloudellisesti. Lämmönvaihdinten likaantumisen aiheuttamien kustannusten on arvioitu olevan noin 0,25 prosenttia bruttokansantuotteesta esimerkiksi Yhdysvalloissa, Englannissa, Japanissa, Saksassa ja Ranskassa (Belmiloudi,2011).

Suomen bruttokansantuotte oli vuonna 2013 noin 201 miljardia euroa. Suomessa se merkitsee, että lämmönvaihtimien likaantuminen aiheuttaa noin 500 miljoonaa euron kustannukset vuosittain (lähde: Motiva).

Clean Steel Oy:n osaaminen kiinnosti Soodakattilapäivillä

1.11.2019|Uutinen | Janne Laitomaa

Ulvilalainen Clean Steel Oy:n osallistui Pöyry Finland Oy:n vuosittain järjestämään perinteiseen Soodakattilapäivän seminaariin ensimmäistä kertaa. Tilaisuus järjestettiin Helsingissä hotelli Presidentissä ja paikalla tilaisuudessa oli yli 120 alan ammattilaista.

Clean Steel Oy:n myyntijohtaja Vesa Railamaan esityksessä pureuduttiin soodakattiloiden likaantumisenhallintaan ja alan toimijoiden muuttuvaan toimintaympäristöön. Railamaa alleviivasi ennakoivan ja tehokkaan likaantumisen hallinnan merkitystä osana laitosten tehokasta toimintaa: ”Yhteistyömme Metsä Groupin omistaman Äänekosken biotuotetehtaan kanssa osoittaa, että hyvääkin prosessia voi ja kannattaa parantaa. Näin toimien ongelmat minimoidaan ja kattilan lämmönsiirto säilyy tehokkaana läpi ajokauden”.

”Tehokkuusvaatimukset, halu parantaa ja haasteelliset polttoaineyhdistelmät tekevät yhdessä sen, että kattiloiden lämmönsiirtointojen likaantumisen hallinta on tällä hetkellä tärkeämpää kuin koskaan aiemmin.” Railamaa totesi.

Clean Steelin kehittämä CBE -räjäytyspuhdistusmentelmän avulla kattilan lämmönsiirtopinnoille kertyvää likaa voidaan poistaa tehokkaasti ajon aikana ilman tuotantoprosessin keskeytystä ja kattilan alasajoa. Menetelmän avulla lämmönsiirto tehostuu ja kattilan ajokautta voidaan pidentää.

Clean Steelin lisäksi seminaarissa esiintyivät mm. Valmetin Technologies Oy:n ja Andrizin Oy:n edustajat

Suomen Soodakattilayhdistyksen tarkoitus on edistää soodakattiloiden ja niihin läheisesti liittyvien prosessien turvallista, taloudellista ja ympäristöystävällistä käyttöä sekä kehitystyötä. Yhdistyksen jäsenistöön kuluvat mm. Metsä Group, UPM, Stora Enso, Valmet Technologies, Andriz ja Aalto yliopisto

Lisätiedot:

Clean Steel, Vesa Railamaa 040-5473916

Clean Steel, Janne Laitomaa 050-4089498

Tyytyväisiä asiakkaitamme

Markkinoiden parasta puhdistusjälkeä Hangosta Ivaloon ja Suomesta Brasiliaan.

 

11 + 7 =

Valitse meidät.

Autamme asiakkaitamme näkemään puhtaiden lämmönsiirtopintojen todennetut hyödyt merkittävänä osana kannattavaa liiketoimintaa.

Valitse meidät.

Autamme asiakkaitamme näkemään puhtaiden lämmönsiirtopintojen todennetut hyödyt merkittävänä osana kannattavaa liiketoimintaa.

7 + 3 =

All rights reserved. Clean Steel Oy 2019.